Archiwum 31 Maj 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 222 z 1971

    Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 maja 1971 r. w sprawie prac związanych z przygotowaniem projektu planu inwestycyjnego na 1972 r.