Archiwum 7 Maj 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 201 z 1971

    Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 7 maja 1971 r. w sprawie zasad korekty funduszu płac oraz zasad i trybu kontroli funduszu płac przedsiębiorstw uspołecznionych wykonywanej przez banki.

  • Monitor Polski Poz. 189 z 1971

    Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1971 r. uchylające wykaz leków silnie działających, które mogą być wydawane bez recept.

  • Dziennik Ustaw Poz. 123 z 1971

    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 maja 1971 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i organów właściwych do stwierdzania dopuszczalności uboju cieląt.