Archiwum 24 Czerwiec 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 234 z 1971

    Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 czerwca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży dla ludności nowych samochodów osobowych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 171 z 1971

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku obrotowego od organizacji społecznych od obrotów z działalności w zakresie noclegów i żywienia prowadzonej na zasadach rozliczenia zryczałtowanego.