Archiwum 4 Czerwiec 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 209 z 1971

    Uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarki finansowej organizacji spółdzielczych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 150 z 1971

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1971 r. w sprawie podwyższenia niektórych rent przyznanych właścicielom nieruchomości rolnych oraz członkom ich rodzin.

  • Dziennik Ustaw Poz. 149 z 1971

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1971 r. w sprawie przejmowania w zamian za rentę na własność Państwa nieruchomości rolnych o obszarze mniejszym niż 5 ha użytków rolnych.