Archiwum 5 Czerwiec 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 212 z 1971

    Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 5 czerwca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji praktyk robotniczych studentów szkół wyższych oraz ponoszenia kosztów związanych z organizacją tych praktyk.

  • Dziennik Ustaw Poz. 159 z 1971

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Radziejowie Kujawskim prowadzenia ksiąg wieczystych.