Archiwum 21 Sierpień 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 279 z 1971

    Uchwała nr 174 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie celowego oszczędzania na budowlanych książeczkach oszczędnościowych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 230 z 1971

    Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Kambodżę Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 229 z 1971

    Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.