Archiwum 1 Wrzesień 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 313 z 1971

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 września 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionej Polskiej Normy.

 • Monitor Polski Poz. 305 z 1971

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 1 września 1971 r. w sprawie książek skarg i wniosków w uspołecznionych placówkach handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

 • Monitor Polski Poz. 286 z 1971

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 221 z 1971

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koźlu rozpoznawania spraw o rozwód.