e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Wrzesień 1971

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 310 z 1971

    Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 11 września 1971 r. w sprawie utworzenia Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu.

  • Dziennik Ustaw Poz. 241 z 1971

    Oświadczenie Rządowe z dnia 11 września 1971 r. w sprawie przystąpienia Suazi i Gwatemali do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 240 z 1971

    Oświadczenie Rządowe z dnia 11 września 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Rwandy i Gwatemali do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.