Archiwum 28 Luty 1973

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 67 z 1973

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień.

  • Monitor Polski Poz. 64 z 1973

    Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania sztabów wojskowych.

  • Monitor Polski Poz. 59 z 1973

    Uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.

NA SKÓTY