e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Marzec 1973

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 97 z 1973

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 22 marca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania i rozliczania usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Poz. 87 z 1973

  Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie corocznego konkursu małych miast pod nazwą "Mistrz Gospodarności".

 • Monitor Polski Poz. 84 z 1973

  Uchwała Rady Państwa z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie powołania Ministra Spraw Wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 84 z 1973

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 83 z 1973

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej ze służbą wskutek wypadku lub choroby.

 • Dziennik Ustaw Poz. 82 z 1973

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.