e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Kwiecień 1973

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 117 z 1973

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 kwietnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na usługi przewozowe, powoływanie do obowiązkowego świadczenia usług przewozowych oraz ich organizowania i wykonywania.

 • Monitor Polski Poz. 103 z 1973

  Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. w sprawie zwolnień od pracy w uspołecznionych zakładach pracy.

 • Monitor Polski Poz. 102 z 1973

  Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. w sprawie dodatku do emerytur i rent inwalidzkich z tytułu pracy dziennikarskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 81 z 1973

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. w sprawie dodatków dla pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 80 z 1973

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych i obsługi Głównej Komisji Arbitrażowej.