Archiwum 19 Maj 1973

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 156 z 1973

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 maja 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.

 • Monitor Polski Poz. 140 z 1973

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali.

 • Dziennik Ustaw Poz. 123 z 1973

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 122 z 1973

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r. o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 121 z 1973

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r w sprawie zmiany rozporządzenia o postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 120 z 1973

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r. w sprawie wysokości opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.