Archiwum 14 Wrzesień 1973

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 250 z 1974

  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 1973 r.

 • Monitor Polski Poz. 241 z 1973

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytu na zakup artykułów przemysłowych i opłacanie należności za usługi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 228 z 1973

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1973 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent inwalidzkich z tytułu pracy naukowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 146 z 1974

  Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu, podpisana w Islamabadzie dnia 2 lutego 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 59 z 1974

  Konwencja o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Sztabu i innych organów dowodzenia Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego, sporządzona w Moskwie dnia 24 kwietnia 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 51 z 1974

  Poprawka do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 20 z 1974

  Poprawka do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847 (XXVI) z dnia 20 grudnia 1971 r.