Archiwum 29 Wrzesień 1973

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 254 z 1973

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 1973 r. w sprawie sporządzania spisów wyborców dla wyborów do rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 253 z 1973

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1973 r. w sprawie powołania Centralnej Komisji Wyborczej.

 • Monitor Polski Poz. 252 z 1973

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1973 r. w sprawie regulaminu prac terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

 • Monitor Polski Poz. 251 z 1973

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1973 r. w sprawie regulaminu prac Centralnej Komisji Wyborczej.

 • Monitor Polski Poz. 250 z 1973

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1973 r. w sprawie liczby członków wojewódzkich rad narodowych i miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.

 • Monitor Polski Poz. 249 z 1973

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1973 r. w sprawie wspólnych rad narodowych dla miast i powiatów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 233 z 1973

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1973 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie imienia Komisji Edukacji Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 232 z 1973

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1973 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Kielcach i w Zielonej Górze w Wyższe Szkoły Pedagogiczne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 231 z 1973

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1973 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 227 z 1973

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1973 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych.