Archiwum 18 Listopad 1974

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 245 z 1974

    Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 listopada 1974 r. w sprawie utworzenia rejonów produkcji kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaków.

  • Monitor Polski Poz. 234 z 1974

    Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 1974 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1975 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 2 z 1975

    Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podpisanej w Warszawie dnia 14 grudnia 1973 r.