Archiwum 1 Luty 1974

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 55 z 1974

  Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 53 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie zasad organizowania w zakładach pracy praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół zawodowych.

 • Monitor Polski Poz. 51 z 1974

  Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Monitor Polski Poz. 50 z 1974

  Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie podnoszenia w formach pozaszkolnych kwalifikacji zawodowych robotników zatrudnionych w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Poz. 41 z 1974

  Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych oraz grupujących je zjednoczeniach.

 • Monitor Polski Poz. 40 z 1974

  Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie utworzenia zakładowych i branżowych funduszów regulacji płac.

 • Monitor Polski Poz. 39 z 1974

  Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie funduszu premiowego za wykonanie zadań dodatkowych w zakresie usług bytowych dla ludności.