Archiwum 27 Maj 1974

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 144 z 1974

    Oświadczenie Rządowe z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia o ochronie prawnej wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych przy realizacji współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonego w Moskwie dnia 12 kwietnia 1973 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 137 z 1974

    Oświadczenie Rządowe z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Cypru o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, podpisanej w Nikozji dnia 1 lutego 1973 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 131 z 1974

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.