e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Czerwiec 1974

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 197 z 1974

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 18 lutego 1974 r.

 • Monitor Polski Poz. 133 z 1974

  Uchwała Rady Państwa z dnia 6 czerwca 1974 r. w sprawie zasad współpracy Najwyższej Izby Kontroli z radami narodowymi i terenowymi organami administracji państwowej.

 • Monitor Polski Poz. 132 z 1974

  Uchwała Rady Państwa z dnia 6 czerwca 1974 r. w sprawie Orderu Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 59 z 1975

  Protokół II dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania Konwencji dodatkowej do CIV z 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, sporządzony w Bernie dnia 9 listopada 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 43 z 1978

  Konwencja o utworzeniu Rady Współpracy Celnej sporządzona w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1 z 1975

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podpisana w Warszawie dnia 14 grudnia 1973 r.