e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Lipiec 1974

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 172 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 166 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Omanu do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 165 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Zjednoczoną Republikę Tanzanii i Oman Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 164 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. dotyczące ratyfikacji przez Arabię Saudyjską Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 163 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Australii do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej Protokołami podpisanymi w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. i dnia 16 listopada 1966 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 162 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Etiopii i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 159 z 1974

  Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o amnestii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 158 z 1974

  Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 157 z 1974

  Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.

 • Monitor Polski Poz. 153 z 1974

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Monitor Polski Poz. 152 z 1974

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 lipca 1974 r. o zwołaniu uroczystego posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.