Archiwum 5 Wrzesień 1974

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 210 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Sudan Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 209 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz do Protokołu dodatkowego do tej konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 208 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Mali i Tunezji do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 207 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 198 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 18 lutego 1974 r.

 • Monitor Polski Poz. 190 z 1974

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1974 r. w sprawie zakresu działania spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 185 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1974 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty w województwach katowickim, lubelskim i opolskim.