Archiwum 8 Grudzień 1975

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 240 z 1975

    Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spedycji krajowej.

  • Monitor Polski Poz. 229 z 1975

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1975 r. uchylające zarządzenie w sprawie zasad planowania, dokonywania wypłat i sprawozdawczości w zakresie przejściowych dodatków mieszkaniowych.

  • Monitor Polski Poz. 228 z 1975

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1975 r. w sprawie warunków sprzedaży zagranicznych środków płatniczych i dokumentów przewozu na trasy zagraniczne.