Archiwum 20 Marzec 1975

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 189 z 1975

  Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 129 z 1975

  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodów i majątku, podpisana w Wiedniu dnia 2 października 1974 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 63 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 marca 1975 r. w sprawie najniższych kwot zasiłku pogrzebowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 61 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin.