Archiwum 7 Marzec 1975

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 61 z 1975

  Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie premiowania pracowników za oszczędne zużywanie i gospodarcze wykorzystanie paliw i energii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 60 z 1975

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu II dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania Konwencji dodatkowej do CIV z 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, podpisanej w Bernie dnia 26 lutego 1966 r., sporządzonego w Bernie dnia 9 listopada 1973 r.

 • Monitor Polski Poz. 53 z 1975

  Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej dla młodych małżeństw ze środków zakładowego funduszu socjalnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 53 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

 • Dziennik Ustaw Poz. 43 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 42 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie nadzoru techniczno-budowlanego.