Archiwum 15 Kwiecień 1975

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 86 z 1975

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 kwietnia 1975 r. w sprawie ustanawiania i wynagradzania biegłych w postępowaniu wodnoprawnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 84 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 kwietnia 1975 r. w sprawie organizacji i zasad działania Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych oraz trybu postępowania przed Komisją.

 • Monitor Polski Poz. 76 z 1975

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 72 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła.

 • Dziennik Ustaw Poz. 71 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg handlowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 70 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów rzemieślników z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 69 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników.

 • Dziennik Ustaw Poz. 68 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.