Archiwum 26 Czerwiec 1975

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 140 z 1975

  Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zlecenia niektórym urzędom pocztowo-telekomunikacyjnym uprawnień do wymierzania i pobierania cła od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 127 z 1975

  Rozporządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zasad i trybu odprawy celnej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz ich załóg.

 • Dziennik Ustaw Poz. 126 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zakresu, wypadków oraz trybu stosowania zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od należności celnych w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych oraz ich personelu.

 • Monitor Polski Poz. 126 z 1975

  Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie ryczałtów za noclegi podczas podróży służbowych na obszarze kraju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 125 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości terytorialnej okręgowych komisji arbitrażowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 120 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów akademii medycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 47 z 1976

  Umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu, podpisana w Warszawie dnia 25 października 1974 r.