Archiwum 9 Lipiec 1975

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 149 z 1975

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 lipca 1975 r. w sprawie usługowego wypalania cegły oraz ustalania opłat za te usługi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 139 z 1975

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 138 z 1975

  Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Państwowy" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 136 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.