e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Luty 1976

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 199 z 1984

  Protokół dotyczący poprawki do artykułu 50 ustęp a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Montrealu dnia 16 października 1974 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 188 z 1976

  Protokół dotyczący poprawki do artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Wiedniu dnia 7 lipca 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 186 z 1976

  Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjęta dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 184 z 1976

  Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzona w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 99 z 1976

  Konwencja nr 103 dotycząca ochrony macierzyństwa (zrewidowana w 1952 roku), przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 91 z 1976

  Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisana w Berlinie dnia 12 listopada 1975 r.

 • Monitor Polski Poz. 43 z 1976

  Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 5 lutego 1976 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie oraz ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów miar.

 • Monitor Polski Poz. 40 z 1976

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poboru podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze zakłady usługowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 33 z 1978

  Poprawki do Konwencji o Międzynarodowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.