Archiwum 10 Czerwiec 1976

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 247 z 1983

  Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzona w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 178 z 1976

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r.

 • Monitor Polski Poz. 119 z 1976

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Ochrony Przyrody".

 • Dziennik Ustaw Poz. 27 z 1977

  Konwencja międzynarodowa o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych, sporządzona w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.