Archiwum 26 Listopad 1977

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 159 z 1977

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 151 z 1977

  Ustawa z dnia 26 listopada 1977 r. o zmianie Prawa górniczego.

 • Monitor Polski Poz. 150 z 1977

  Uchwała nr 171 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1977 r. zmieniająca uchwałę w sprawie resortowej kontroli działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 145 z 1977

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 listopada 1977 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 144 z 1977

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 listopada 1977 r. w sprawie Orędzia Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do narodów, parlamentów i rządów wszystkich krajów świata.

 • Monitor Polski Poz. 143 z 1977

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 listopada 1977 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 56 (Siedlce).

 • Monitor Polski Poz. 142 z 1977

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 listopada 1977 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 21 (Bytom).