Archiwum 22 Grudzień 1977

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 182 z 1977

    Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1977 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy.

  • Dziennik Ustaw Poz. 175 z 1977

    Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 1977 r. w sprawie zasad i warunków uprawiania rybołówstwa przez obce statki rybackie w polskiej strefie rybołówstwa morskiego.

  • Monitor Polski Poz. 12 z 1978

    Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1977 r. w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej objętych planowaniem terenowym.