Archiwum 12 Sierpień 1977

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 121 z 1977

  Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 sierpnia 1977 r. w sprawie strażników łowieckich.

 • Monitor Polski Poz. 116 z 1977

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 sierpnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 114 z 1977

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1977 r. w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 113 z 1977

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 111 z 1977

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.