Archiwum 20 Styczeń 1978

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 29 z 1978

    Oświadczenie Rządowe z dnia 20 stycznia 1978 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Powszechnej konwencji o prawie autorskim i protokołów nr 1 i nr 2, sporządzonych w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r., oraz do Powszechnej konwencji o prawie autorskim i protokołu nr 1, sporządzonych w Genewie dnia 6 września 1952 r.

  • Monitor Polski Poz. 18 z 1978

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 1 z 1978

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.