Archiwum 16 Grudzień 1978

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 1 z 1979

    Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1978 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID).