Archiwum 20 Maj 1978

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 64 z 1978

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1978 r. w sprawie kredytu bankowego na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi.

  • Monitor Polski Poz. 63 z 1978

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.

  • Dziennik Ustaw Poz. 58 z 1978

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1978 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia dotyczącego ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu.