Archiwum 21 Sierpień 1978

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 112 z 1978

  Zarządzenie Ministrów Górnictwa, Energetyki i Energii Atomowej, Hutnictwa oraz Komunikacji z dnia 21 sierpnia 1978 r. w sprawie norm ubytków naturalnych paliw stałych.

 • Monitor Polski Poz. 110 z 1978

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1978 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1960 r.

 • Monitor Polski Poz. 105 z 1978

  Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sygnałów i oznakowania pojazdów samochodowych uprzywilejowanych w ruchu.

 • Monitor Polski Poz. 96 z 1978

  Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki "Na Straży Pokoju".

 • Dziennik Ustaw Poz. 90 z 1978

  Rozporządzenie Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 21 sierpnia 1978 r. w sprawie ustalenia wysokości sum należnych Skarbowi Państwa od absolwentów szkół wyższych.