Archiwum 5 Październik 1979

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 145 z 1979

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1979 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 144 z 1979

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.

 • Monitor Polski Poz. 143 z 1979

  Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 5 października 1979 r. w sprawie wprowadzenia ogólnych warunków specjalizacji i kooperacji produkcji między organizacjami gospodarczymi państw członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (OWSK RWPG).

 • Dziennik Ustaw Poz. 98 z 1979

  Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzone w Genewie dnia 20 marca 1958 R.