Archiwum 21 Styczeń 1980

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 29 z 1980

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 stycznia 1980 r. w sprawie oznaczania numerami statystycznymi chorób, urazów i przyczyn zgonów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 13 z 1980

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych z dnia 21 stycznia 1980 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w stoczniach morskich przy budowie i remoncie jednostek pływających.

 • Monitor Polski Poz. 12 z 1980

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 4 z 1980

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 1980 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.