Archiwum 8 Październik 1980

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 131 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania ministra przemysłu spożywczego i skupu.

 • Monitor Polski Poz. 130 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania ministra kultury i sztuki.

 • Monitor Polski Poz. 129 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania ministra budownictwa.

 • Monitor Polski Poz. 128 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania ministra spraw wewnętrznych.

 • Monitor Polski Poz. 127 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania ministra przemysłu lekkiego.

 • Monitor Polski Poz. 126 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania ministra górnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 125 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 124 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 123 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra.

 • Monitor Polski Poz. 122 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra.

 • Monitor Polski Poz. 121 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra.

 • Monitor Polski Poz. 120 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra kultury i sztuki.

 • Monitor Polski Poz. 119 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra górnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 118 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra budownictwa.

 • Monitor Polski Poz. 117 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu spożywczego i skupu.

 • Monitor Polski Poz. 116 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu lekkiego.

 • Monitor Polski Poz. 115 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra spraw wewnętrznych.

 • Monitor Polski Poz. 114 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 113 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 112 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 111 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 110 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

 • Monitor Polski Poz. 109 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. o zmianie Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 83 z 1980

  Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 82 z 1980

  Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

 • Dziennik Ustaw Poz. 81 z 1980

  Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 30 z 1987

  Poprawki do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r., przyjęte w Londynie w dniu 15 listopada 1979 r.