Archiwum 5 Listopad 1980

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 156 z 1980

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł, 100 zł, 200 zł i 2000 zł.

  • Dziennik Ustaw Poz. 102 z 1980

    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib oraz terytorialnego zakresu działania terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej.

  • Dziennik Ustaw Poz. 101 z 1980

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska.