Archiwum 22 Kwiecień 1980

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 60 z 1980

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej u dnia 22 kwietnia 1980 r. w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie usług magazynowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Poz. 56 z 1980

  Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1980 r. w sprawie wojewódzkiego funduszu rozwoju kultury.

 • Dziennik Ustaw Poz. 36 z 1980

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 34 z 1980

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1980 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych przez instytucje kościelne i zakonne.