Archiwum 22 Wrzesień 1980

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 133 z 1980

    Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 22 września 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej dla młodych małżeństw ze środków zakładowego funduszu socjalnego.

  • Dziennik Ustaw Poz. 79 z 1980

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.