Archiwum 5 Wrzesień 1980

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 103 z 1980

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 września 1980 r. w sprawie pierwszeństwa z imprezy pn. "I Międzynarodowe Triennale Mebli".

 • Monitor Polski Poz. 100 z 1980

  Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 5 września 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie usprawnienia gospodarki paszami.

 • Monitor Polski Poz. 99 z 1980

  Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 5 września 1980 r. w sprawie podwyższenia cen skupu trzody chlewnej.

 • Monitor Polski Poz. 98 z 1980

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 września 1980 r. w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 80 z 1980

  Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad uznawania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie, ochrony tych parków i zarządzania nimi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 75 z 1980

  Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 74 z 1980

  Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad ochrony ogrodów botanicznych i zoologicznych.