Archiwum 30 Listopad 1981

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 287 z 1981

  Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r.

 • Monitor Polski Poz. 286 z 1981

  Uchwała nr 242 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zasad, trybu i terminu zniesienia zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 177 z 1981

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1981 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 172 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 171 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 170 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 166 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 147 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zniesienia Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 12 z 1982

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 3 z 1982

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw.