Archiwum 25 Lipiec 1981

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 173 z 1981

    Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kryteriów i podziału inwestycji modernizacyjnych w przemyśle.

  • Monitor Polski Poz. 171 z 1981

    Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste terenów w miastach.