Archiwum 3 Lipiec 1981

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 148 z 1981

  Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.

 • Monitor Polski Poz. 146 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.

 • Monitor Polski Poz. 145 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki.

 • Monitor Polski Poz. 144 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra.

 • Monitor Polski Poz. 143 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki.

 • Monitor Polski Poz. 142 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz odwołania ministra rolnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 141 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego oraz odwołania ministra hutnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 140 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra górnictwa i energetyki.

 • Monitor Polski Poz. 139 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra przemysłu chemicznego i lekkiego.

 • Monitor Polski Poz. 138 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra oraz odwołania ministra przemysłu lekkiego.

 • Monitor Polski Poz. 137 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra handlu zagranicznego oraz odwołania ministra handlu zagranicznego i gospodarki morskiej.

 • Monitor Polski Poz. 136 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra - kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej.

 • Monitor Polski Poz. 135 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra - członka Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 134 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu spożywczego i skupu.

 • Monitor Polski Poz. 133 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych.

 • Monitor Polski Poz. 132 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu chemicznego.

 • Monitor Polski Poz. 131 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra górnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 130 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu maszynowego.

 • Monitor Polski Poz. 129 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra energetyki i energii atomowej.

 • Monitor Polski Poz. 128 z 1981

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie Apelu Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do parlamentów i narodów świata.

 • Dziennik Ustaw Poz. 85 z 1981

  Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o ustanowieniu Warszawskiego Krzyża Powstańczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 84 z 1981

  Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o ustanowieniu medalu "Za udział w wojnie obronnej 1939".

 • Dziennik Ustaw Poz. 83 z 1981

  Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. zmieniająca ustawę o gospodarce paliwowo-energetycznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 82 z 1981

  Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 81 z 1981

  Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu Urzędu Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 80 z 1981

  Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 79 z 1981

  Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 78 z 1981

  Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 77 z 1981

  Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 76 z 1981

  Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.