Archiwum 24 Sierpień 1981

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 219 z 1981

  Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie ograniczenia zużycia silnikowych paliw płynnych.

 • Monitor Polski Poz. 218 z 1981

  Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie pomocy Państwa dla ludności rolniczej na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe.

 • Monitor Polski Poz. 206 z 1981

  Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie skupu i zaopatrzenia w ziemniaki w jesieni 1981 r.

 • Monitor Polski Poz. 205 z 1981

  Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie planowego rozmieszczenia kadr nauczycielskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 127 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie organizacji i zadań gminnej służby rolnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 118 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 111 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez niektórych pracowników zatrudnionych w portach morskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 110 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.