Archiwum 15 Wrzesień 1981

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 229 z 1981

    Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 15 września 1981 r. w sprawie doręczania kart powołania i wezwań oraz innych dokumentów w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  • Monitor Polski Poz. 216 z 1981

    Obwieszczenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 15 września 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.