e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Wrzesień 1981

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 232 z 1981

  Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. w sprawie organizacji i finansowania dowożenia uczniów do szkół zbiorczych.

 • Monitor Polski Poz. 214 z 1981

  Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. w sprawie rozwoju małej energetyki wodnej.

 • Monitor Polski Poz. 207 z 1981

  Uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 129 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. w sprawie najniższych emerytur i rent.

 • Dziennik Ustaw Poz. 128 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 120 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

 • Dziennik Ustaw Poz. 114 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów i usług, których ceny ustala Rada Ministrów lub dla których Rada Ministrów określa wytyczne do ustalania cen.