e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Grudzień 1982

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 287 z 1982

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 286 z 1982

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu świadczeń i szczególnych uprawnień przysługujących kombatantom.

 • Monitor Polski Poz. 286 z 1982

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie zasad obsługi kasowej budżetu państwa oraz współdziałania w kontroli jego wykonania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 285 z 1982

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy oraz przez osoby fizyczne.

 • Monitor Polski Poz. 283 z 1982

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie zakupu przez zagraniczne podmioty gospodarcze towarów i usług z dochodu pozostałego po opłaceniu podatku dochodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 282 z 1982

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie należności ławników nie będących pracownikami za udział w posiedzeniach sądu.

 • Monitor Polski Poz. 281 z 1982

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 grudnia 1982 r. uchylające zarządzenie w sprawie rejonizacji hodowli trzody chlewnej.