Archiwum 26 Styczeń 1983

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 27 z 1983

    Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 26 stycznia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze.

  • Monitor Polski Poz. 26 z 1983

    Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1983 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1983 r.